V.I.P. Baits
Image default
Zakelijk

Advocaat arbeidsrecht

In moeilijke situaties rondom uw werk is een advocaat arbeidsrecht een uitkomst. Ten eerste is het een rechtsgebied dat veel details kent en veel werknemers zijn vaak niet op de hoogte van hun rechten. Met behulp van een van de medewerkers van WitloxSnijdersTuzkapan Advocaten kunnen de eerder gemaakte afspraken inzichtelijk gemaakt worden. Dit kan voor beide partijen, maar ook voor de arbeidskracht. Onze advocaten beschikken over de benodigde diploma’s, ervaring en kennis om u bij te staan in een arbeidsconflicten. Al hoeft er niet altijd sprake te zijn van een conflict. Ook als u gewoon een vraag heeft over uw arbeidsomstandigheden of uw contract kan u terecht bij een advocaat arbeidsrecht. Naast de opleiding en ervaring houdt een advocaat arbeidsrecht ook de laatste ontwikkelingen bij op dit rechtsgebied. Met name onze medewerkers zijn op de hoogte van het laatste nieuws rondom hun expertise en daarom kunt u met een gerust hart voor uw arbeidsconflicten bij ons terecht. Wij zijn te huren voor particulieren en ondernemers die hiermee te maken hebben en kunnen bijstaan in de volgende werkgebieden:

 • contracten opstellen en beoordelen
 • conflicten
 • ontslag
 • reorganisatie
 • concurrentie

Dit is slechts een deel van de omstandigheden waar wij in kunnen bijstaan. Of het nou gaat om de werkgevers of de werknemers, wij beschikken over de nodige kennis om tot de juiste oplossingen te komen. Een advocaat arbeidsrecht is in te schakelen voor meerdere rechtsgebieden die te maken hebben met arbeidsomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • arbeidsovereenkomsten
 • ontslagrecht
 • concurrentiebeding
 • arbeidsrecht

Dit zijn allemaal onderwerpen die goed vastgelegd moeten worden bij arbeidsomstandigheden. Wanneer er sprake is van een conflict bij een ontslag of twee concurrerende ondernemingen, dan komt een advocaat arbeidskracht ook goed van pas. Deze staat verder van de situatie af en kan daarom voor beide partijen een weg vinden om er uit te komen, aan de hand van juridische wetten en regels.

Let op uw overeenkomst met een advocaat arbeidsrecht

Het lijkt vreemd om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen als u een contract moet ondertekenen. Toch is het in sommige omstandigheden beter om dit te doen. De meeste bedrijven maken gebruik van een standaard document. Lees hoe dan ook alles goed door voordat u het ondertekent. Voordat u het weet zit u vast aan voorwaarden, langer dan u zelf wenst. Denk aan de kleine lettertjes waar altijd voor gewaarschuwd wordt. In eerste instantie lijkt een contract zo vanzelfsprekend, maar voor het zelfde geld is deze strijdig met:

 • de goede zeden
 • de openbare orde
 • de regels van dwingend recht

Een advocaat arbeidsrecht is in staat u uit te leggen waar een arbeidsovereenkomst aan moet voldoen:

 • de gezagsverhouding: de werkgever mag de werknemer instructies geven
 • de werknemer ontvangt salaris
 • de werknemer moet persoonlijk de werkzaamheden verrichten en mag daarvoor niet een ander inzetten

Verder komen de volgende onderwerpen vaak voor in een contract:

 • functieomschrijving
 • overwerk
 • proeftijd
 • opzegtermijnen
 • geheimhoudingsbeding

Soms kan het voorkomen dat er geen afspraken zijn gemaakt. In dat geval kan de werknemer terugvallen op het rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. Hierbij moet de persoon de onderstaande dingen kunnen aantonen.

 • Dat hij of zij drie maanden lang wekelijks heeft gewerkt.
 • Of minimaal 20 uur per maand heeft gewerkt.
 • Voor dezelfde werkgever heeft gewerkt.

Verder kunnen wetten en regels toegepast worden uit:

 • het burgerlijk wetboek
 • wet minimumloon
 • arbeidstijdenwet
 • arbeidsomstandighedenwet
 • bedrijfsreglement

Dit zijn de documenten die een advocaat arbeidsrecht ook zal raadplegen. Bij arbeidsconflict vallen er veel punten onder dwingend recht en kan er niet van afgeweken worden. Dit geldt voor afspraken over de proeftijd, vakantiedagen en opzegtermijn. Zelfs van de regels over ontslag kan niet afgeweken worden.

Hulp bij ontslag

Een advocaat arbeidsrecht om hulp vragen bij een nieuw contract is een gunstige reden. Maar wanneer u uw baan dreigt kwijt te raken, dan zit u er heel anders in. Juist dan kan een advocaat arbeidsrecht u bijstaan. Bij dreiging van ontslag gaat er veel door u heen en op zo’n moment gaat u juist de regels doornemen die u heeft ondertekend toen u de baan kreeg. Deze leken toen zo vanzelfsprekend en bij ontslag lijken ze zwaarder te wegen dan ooit. Met behulp van een advocaat arbeidsrecht wordt nagekeken of alles volgens de wetten en regels verloopt en ook volgens het getekende contract en andere overeenkomsten. Bij WitloxSnijdersTuzakapan Advocaten zijn ze allemaal ruim gespecialiseerd op dit gebied en zijn ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast kunnen ze elkaar bijstaan bij de complexere zaken of zelfs een mediator inschakelen wanneer de situatie dit nodig heeft. Op onze website advocaten.nl zijn al onze medewerkers te vinden met daarbij hun foto, opleiding, ervaring en overige expertises. Wanneer u dus genoodzaakt bent een raadsman of raadvrouw in te schakelen dan weet u meteen welk gezicht erbij hoort en wat de achtergrond van deze persoon is. Ook kunt u alle informatie op onze website lezen rondom de vormen van arbeidsrecht. Zo kunt u zichzelf al inlezen en bent u voorbereid. Dankzij deze informatie bent u ervan op de hoogte wat u tekent en wat er kan gebeuren als uw werkgever u dreigt te ontslaan. Op meerdere manieren kan u de advocaat erbij zoeken. Met de hulp van deze persoon zal tevens ook met de werkgever het een en ander besproken, altijd volgens de juridische regels die hiervoor gelden. U staat er met een advocaat arbeidsrecht van de Advocaten niet alleen voor. Neem contact op met ons kantoor voor rechtshulp bij ontslag met kennis, ervaring en een cliëntgerichte benadering.