V.I.P. Baits
Image default
Wonen

Gasloos en duurzaam bouwen: mogelijkheden en voordelen

Het is niet voor niets dat de bouwsector zo’n grote rol speelt in de verduurzaming van onze samenleving. Gebouwen hebben enorm veel invloed op ons dagelijks leven en daarmee vervullen ze een belangrijke maatschappelijke functie. In dit artikel lees je over de mogelijkheden en voordelen van duurzaam en gasloos bouwen voor de verduurzaming van de samenleving.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen wil zeggen dat we onze energiebehoefte verminderen door energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast zorgen we bij de bouw van nieuwbouwwoningen, renovatie van bestaande woningen en het bouwen van bedrijfsterreinen voor een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

Om te bepalen welke maatregelen we nodig hebben om de uitstoot van CO2 terug te dringen, heeft de overheid een aantal doelen vastgesteld. Deze zijn verwoord in het Nationaal Energie en Klimaat Plan (NEKP) en het Energieakkoord.

De energiebesparende maatregelen zijn onderverdeeld in twee doelgroepen: maatregelen voor de burger en maatregelen voor bedrijven.

Energiebesparende maatregelen voor de burger en bedrijven in woningen

Bij de verkoop van nieuwbouwwoningen, renovatie van bestaande woningen en het bouwen van bedrijfsterreinen moeten de huiseigenaren en bedrijven zich houden aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. Bedrijven moeten zich houden aan de doelstellingen uit het Nationaal Energie en Klimaat Plan (NEKP). De overheid geeft hiervoor de verplichtingen aan van bedrijven voor energiebesparing in gebouwen. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in twee doelgroepen: maatregelen voor bedrijven en maatregelen voor instellingen. 

Wat is gasloos bouwen?

Gasloos bouwen is een bewuste keuze om te overstappen op een gebouw zonder gasaansluiting. Het bouwen van nieuwbouwwoningen en bestaande gebouwen zonder gasaansluiting is niet wettelijk verplicht, maar is een ontwikkeling waarvan veel partijen denken dat het realistisch is in de toekomst. Gasloos bouwen wordt vooral bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Het is een positief tegengeluid bij het uitstoten van CO2 in de atmosfeer. Waarom moet je duurzaam bouwen en Gasloos bouwen? Mensen die wonen in een energiezuinige woning zijn minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat is goed voor het milieu, en goed voor de portemonnee. Duurzaam bouwen betekent dat je je huis of bedrijfspand zuinig en energiezuinig inricht. Dan heb je minder energie nodig, en je bespaart veel geld op de energierekening. Met regionale energiestrategie, krijg je alles gezamelijk op één plek en is het nog goedkoper, RES is zeker goed mogelijk voor nieuwbouw, voor meer info over RES zie de website van Geohita.nl.

Duurzaam bouwen heeft ook nog een positief effect voor de leefomgeving. Zo ontstaat er minder vervuiling, waardoor we niet meer te maken krijgen met ziekten zoals kanker.

Kortom: duurzaam bouwen is goed voor het milieu, goed voor de portemonnee, en goed voor de gezondheid!

Voordelen van gasloos bouwen

Gasloos bouwen heeft meerdere voordelen:

 • Gasloos bouwen leidt tot minder stookkosten
 • Het leidt tot minder emissie van broeikasgassen (CO 2 )
 • Het leidt tot veel lagere belasting van het energienetwerk
 • Het leidt tot minder afvalstoffen
 • Het leidt tot minder onderhoud
 • Het leidt tot minder ruimte nodig
 • Het leidt tot minder gebruik van brandstof
 • Gasloos bouwen heeft ook enkele nadelen:
 • Het leidt tot de hoge installatiekosten
 • Het leidt tot de hogere prijs van warmte-installaties
 • Het leidt tot de hogere prijs van warmtepompen

Nadelen van gasloos bouwen:

Conclusie over gasloos en duurzaam bouwen

De conclusie over het gasloos bouwen of gasloos wonen is dat je het een heleboel kan, maar moet bewijzen dat je het ook goed doet. Daarom is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat er precies bij het gasloos wonen komt kijken. Je moet ook rekening houden met de kosten die daarbij komen kijken en die moet je afwegen tegen de energiebesparingen die je kunt realiseren. Je moet je afvragen of het gasloos wonen voor jou de beste keuze is.

https://geohita.nl