V.I.P. Baits
Image default
Games

Gamification in Leren en Werken: Effectief en Leuk – Tele'Train

Gamification is het toepassen van game-elementen in een niet-game omgeving, zoals het werkveld of het onderwijs. Bij Tele’Train staat een game altijd in dienst van een hoger doel. Het doel kan variëren van het overbrengen van kennis, houding of gedrag tot het vergroten van de betrokkenheid van werknemers bij bedrijfsprocessen en -doelstellingen. Door middel van het spelenderwijs overbrengen van kennis kunnen deelnemers sneller en effectiever leren dan bij traditionele leervormen.

Waarom werkt gamification zo goed?

Maar waarom werkt gamification zo goed? Gamification werkt als een turbo voor het leerproces. Door elementen te gebruiken die in games succesvol zijn, raakt de speler gemotiveerd en betrokken bij het leerproces. Zo kan bijvoorbeeld het behalen van badges bijdragen aan een gevoel van vooruitgang en kunnen beloningen zoals punten of rankings motiveren om extra moeite te doen. Daarnaast zorgt gamification ook voor interactie tussen de deelnemers. Spelers gaan op zoek naar samenwerking om hun doelen te behalen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan en netwerken worden uitgebreid. Het stimuleert daarnaast ook het out-of-the-box denken, aangezien deelnemers geprikkeld worden om op creatieve manieren het doel te bereiken.

Plezier in het leerproces door gamification

Gamification draagt eraan bij dat deelnemers meer plezier hebben in het leerproces en hierdoor langer gemotiveerd blijven. Dit leidt tot een hogere betrokkenheid bij het werk en dus ook tot een hogere productiviteit. De implementatie van gamification binnen de werkomgeving vereist een stapsgewijze aanpak. Het is belangrijk om eerst te bepalen welke doelen er bereikt moeten worden en hoe gamification hieraan kan bijdragen. Vervolgens moet er gekeken worden naar de beschikbare tools en kanalen voor de uitvoering van het plan.

Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van serious games voor het oefenen van nieuwe (werk)vaardigheden. Door het spelen van deze games kunnen medewerkers vaardigheden opdoen die ze direct kunnen toepassen in hun werk. Daarnaast kan het behalen van punten of badges bijdragen aan het stimuleren van gewenst gedrag en motivatie van werknemers.

Vergroten van betrokkenheid van werknemers

De integratie van gamification kan daarnaast ook bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van werknemers bij bedrijfsprocessen en -doelstellingen. Door bijvoorbeeld een leaderboard bij te houden, worden werknemers gestimuleerd om verschillende activiteiten of doelen na te streven, wat vervolgens weer kan leiden tot een hogere betrokkenheid bij bedrijfsdoelstellingen.

Neem nu contact op met Tele’Train

Als u meer wilt weten over hoe gamification kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van uw werknemers en het verbeteren van hun leerproces, neem dan contact op met Tele’Train. Onze experts staan klaar om u te adviseren over de beste aanpak voor uw organisatie. Aarzel niet om contact met ons op te nemen en ontdek hoe gamification uw bedrijfsdoelstellingen kan ondersteunen.

https://teletrain.nl/wat-we-doen/gamification